Przedszkole

1/32

"Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć,

co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i

wyobrażać sobie lepszy świat"

                                  

                        Robert Fulghum

rekrutacjA UZUPEŁNIAJĄCA
na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż rekrutacja uzupełniająca do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/21 będzie prowadzona, podobnie jak rekrutacja zasadnicza, z wykorzystaniem systemu informatycznego. Rozpocznie się 28 maja 2020 r. o godz. 9.00 i trwać będzie do 3 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.

Oferta przedszkola oraz liczba wolnych miejsc dostępna będzie na stronie naborowej:

https://uzupelniajaca-przedszkola-plock.nabory.pl/

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli wg. preferencji. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i lokalnym. Nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszenia wniosków.

W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć również udział dzieci w wieku 2,5 lat oraz spoza miasta Płocka.
 

Zasady postępowania w rekrutacji uzupełniającej do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2020/21

- System informatyczny zostanie uruchomiony 28 maja 2020 r. o godz. 9:00. Z uwagi na bezpieczeństwo zarówno rodziców, jak i pracowników przedszkoli wskazane jest wypełnienie wniosków w miejscu zamieszkania, bez angażowania pracowników przedszkoli.
- Formularz - „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/21" będzie dostępny w zakładce "nowy wniosek" (www.ppo.zjoplock.pl Rekrutacje->Przedszkola). Rodzic wybiera "wypełnij nowy wniosek". Po wypełnieniu wniosku i ustaleniu hasła Rodzic będzie mógł logować się do systemu informatycznego, w celu otrzymywania informacji związanych z rekrutacją.
- Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów składa się w przedszkolu pierwszego wyboru w terminie od 28 maja 2020 r, od godz. 9:00 do 3 czerwca 2020 r. do godz. 15:00. Wnioski można złożyć:
* pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mail przedszkola pierwszego wyboru (skan/zdjęcie) lub
* pocztą na adres przedszkola pierwszego wyboru lub
* faksem do przedszkola pierwszego wyboru

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola zostaną udostępnione na stronie internetowej przedszkola 15 czerwca 2020 r. o godz.15:00. Wyniki dostępne będą również indywidualnie dla rodzica kandydata, na stronie naborowej po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie loginu i hasła.

Wyniki rekrutacji podane zostaną również do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola. Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 mają obowiązek potwierdzania woli zapisania dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, w terminie od 15 czerwca 2020 r. od godz. 15:00 do 19 czerwca 2020 r. do godz. 15:00.

Aby potwierdzić wolę uczęszczania dziecka w przypadku, gdy dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola, będzie dostępna funkcja umożliwiająca rodzicom składanie woli uczęszczania dziecka do przedszkola z poziomu panelu rodzica (strona naborowa po zalogowaniu się). Rodzic nie musi osobiście udawać się do przedszkola, aby potwierdzić wolę uczęszczania dziecka. Wszystko odbywa się zdalnie przez system.


Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w każdym przedszkolu może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do Prezydenta Miasta Płocka o potwierdzenie tych okoliczności.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola zostaną udostępnione na stronie internetowej przedszkola26 czerwca 2020 r. o godz.15:00. Wyniki dostępne będą również indywidualnie dla rodzica kandydata, na stronie naborowej, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie loginu i hasła.Wyniki rekrutacji podane zostaną również do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola.

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podczas rekrutacji, Rodzice mogą wystąpić z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej w danym przedszkolu, o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 2020 © Miejskie Przedszkole nr 1 w Płocku​ 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now