Przedszkole
Przedszkole

press to zoom

press to zoom
Łazienka w budynku B
Łazienka w budynku B

press to zoom
Przedszkole
Przedszkole

press to zoom
Witamy na naszej stronie internetowej"Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu -

o tym jak żyć,

co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i

wyobrażać sobie lepszy świat"

                                  

                    Robert Fulghum

PROCEDURY  DOTYCZĄCE  PRZYPROWADZANIA  I  ODBIERANIA DZIECI OBOWIĄZUJĄCE OD 01.09.2020 R., DO ODWOŁANIA, W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR. 1 IM. MARII MACIESZYNY W PŁOCKU W CZASIE TRWANIA PANDEMII W POLSCE

1. Do przedszkola przyjmowane będą dzieci zdrowe, bez objawów infekcji, po dokonaniu pomiaru temperatury ciała. Jeżeli pomiar wykaże podwyższoną temperaturę, dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola. Rodzic ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury u dziecka.

2. Przyprowadzając/odbierając dziecko z placówki wchodzimy

- wejściem głównym w budynku A grupy:

Stokrotki (3 latki nowo przyjęte), Chabry (3-4 latki),

Rumianki (4-5 latki),  Bratki (4-5 latki )

- wejściem głównym w budynku B  grupy:

Maki (5-6 latki), Niezapominajki (6 latki).

Do przedszkola wchodzi jeden rodzic z zasłoniętymi ustami i nosem, kierując się wyłącznie do szatni. W szatni w budynku A może przebywać maksymalnie 8 rodziców i 8 dzieci, a w szatni w budynku B może przebywać maksymalnie 5 rodziców i 5 dzieci.

3. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dozownik z płynem dezynfekującym. Wchodząc do placówki rodzic winien zdezynfekować ręce lub założyć rękawice ochronne (dostępne przy wejściu). Osoby przyprowadzające/odbierające dzieci powinny zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący 1,5 m.

4. Rodzic zobowiązany jest przy przyjęciu dziecka do przedszkola każdorazowo i zgodnie z prawdą udzielić odpowiedzi na pytania: Czy w ciągu ostatnich 24 godzin dziecko miało kontakt z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji? Czy dziecko miało gorączkę, kaszel, duszności, wymioty, biegunkę lub inne niespecyficzne objawy chorobowe? Jeśli odpowiedź na jedno lub dwa z powyższych pytań będzie twierdząca, wówczas dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

5. W wejściu do przedszkola wykonany będzie kontrolny pomiar temperatury ciała. Jeżeli pomiar wykaże temperaturę podwyższoną rodzic zobowiązany jest udać się z dzieckiem do lekarza i przynieść zaświadczenie, że dziecko może uczęszczać do przedszkola.

6. Do przedszkola nie można przynosić żadnych zabawek i innych rzeczy z domu.

7. Przedszkole będzie otwarte niezmiennie w godzinach od 6:00 do 17:00. Prosimy o dzwonienie wideo-domofonem i podanie nazwiska dziecka.  Wejście samodzielne przy pomocy breloczka jest niemożliwe.

8. Dzieci przyprowadzane są najpóźniej do godziny 8:15, w wyjątkowych sytuacjach do godziny  8:30. Odbiór dzieci najwcześniej o godzinie 12:00 (prosimy o punktualne przybycie). Rodzice czekają na zewnątrz przedszkola (z zachowaniem dystansu społecznego), za pomocą wideo-domofonu proszą o przyprowadzenie dziecka przez pracownika przedszkola, dopiero wtedy możliwe jest wspólne wejście z dzieckiem do szatni.

9. Jeżeli w czasie pobytu w placówce u dziecka pojawią się objawy takie jak duszności, suchy kaszel, bądź podwyższona temperatura lub inne objawy chorobowe:

- dziecko zostanie odizolowane w izolatce, zaopatrzonej w odpowiednie środki ochrony osobistej,

- rodzic zostanie powiadomiony o tym fakcie telefonicznie i ma obowiązek w trybie natychmiastowym odebrać dziecko z placówki.